Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42339
Nhan đề: Quan hệ Mỹ - Ấn trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ
Tác giả: Lê, Khương Thùy
Từ khoá: Mỹ
Ấn Độ
Chiến lược
Quan hệ
Ấn Độ Dương
Thái Bình Dương
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 09 .- Tr.24-34
Tóm tắt: Kể từ đầu thế kỷ XXI đến nay, thế giới chứng kiến sự thay đổi lớn trong môi trường quốc tế và khu vực tác động lớn đến cán cân quyền lực giữa các nước lớn. Trong đó, nổi bật là Mỹ và Ấn Độ, hai nước lớn có ảnh hưởng chi phối. Quan hệ Mỹ - Ấn được cải thiện và phát triển không ngừng. Hiện nay, trong bối cảnh Mỹ thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, còn Ấn Độ thực hiện chính sách hướng Đông, khiến hai nước có nhiều lợi ích chung ở khu vực và thế giới. Trong Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) 2017, Tổng thống Trump đưa Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào chiến lược mới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42339
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.