Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42339
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Khương Thùy-
dc.date.accessioned2021-01-13T01:15:47Z-
dc.date.available2021-01-13T01:15:47Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2354-0745-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42339-
dc.description.abstractKể từ đầu thế kỷ XXI đến nay, thế giới chứng kiến sự thay đổi lớn trong môi trường quốc tế và khu vực tác động lớn đến cán cân quyền lực giữa các nước lớn. Trong đó, nổi bật là Mỹ và Ấn Độ, hai nước lớn có ảnh hưởng chi phối. Quan hệ Mỹ - Ấn được cải thiện và phát triển không ngừng. Hiện nay, trong bối cảnh Mỹ thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, còn Ấn Độ thực hiện chính sách hướng Đông, khiến hai nước có nhiều lợi ích chung ở khu vực và thế giới. Trong Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) 2017, Tổng thống Trump đưa Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào chiến lược mới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 09 .- Tr.24-34-
dc.subjectMỹvi_VN
dc.subjectẤn Độvi_VN
dc.subjectChiến lượcvi_VN
dc.subjectQuan hệvi_VN
dc.subjectẤn Độ Dươngvi_VN
dc.subjectThái Bình Dươngvi_VN
dc.titleQuan hệ Mỹ - Ấn trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.44 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.