Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42342
Title: Tìm CEO mang lại giá 1.000 lần
Authors: Karlgaard, Rich
Keywords: CEO
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 12 .- Tr.22
Abstract: Không có gì ngạc nhiên khi Jeff Bezos là người giàu nhất thế giới. Amazon đã đi vào quỹ đạo sau lần huy động vốn đầu tiên vào năm 1994. Người sáng lập Bezos đã kêu gọi 22 người bạn và thành viên trong gia đình, mỗi người góp vào 50 ngàn đô la Mỹ, tổng cộng 1,1 triệu đô la Mỹ, mang lại cho Amazon mức định giá sáu triệu đô la Mỹ. Nhà đầu tư và sau này là thành viên hội đồng quản trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42342
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
426.02 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.