Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42347
Title: Tạo cây khoai lang chuyển gen mang cấu trúc gen Cry3Ca1 thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
Authors: Vũ, Thị Lan
Phạm, Bích Ngọc
Chu, Hoàng Hà
Lê, Trần Bình
Keywords: Agrobacterium tumefaciens
Ipomoea batatas
Chuyển gen
Gen Cry3Ca1
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 02 .- Tr.252-258
Abstract: Khoai lang là một trong số các cây lương thực quan trọng ở Việt Nam và trên thế giới, có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao, tuy nhiên, sản xuất khoai lang vẫn còn bị hạn chế bởi dịch bệnh, cỏ dại và côn trùng. Chuyển gen là phương pháp cải biến di truyền ở khoai lang vào tạo ra giống có khả năng kháng lại sâu hại. Trong nghiên cứu này, chủng vi khuẩn A.tumefaciens chứa vector chuyển gen pBI101 mang cấu trúc gen cry3Ca1 được chuyển thành công vào giống khoai lang KB1. Mô sẹo chuyển gen được chọn lọc trên môi trường (SM) bổ sung kháng sinh kanamycin và cefotaxime, sau đó được chuyển sang môi trường cảm ứng phôi (EG2) trong khoảng 2 – 3 tuần, Chuyển đổi gen thu được trên môi trường tái sinh chọn lọc (RM) bổ sung kinetin 0,5 mg/L, BAP 1,0 mg/L và ra rễ trên môi trường ra rễ chọn lọc (RR). Kết quả nuôi cấy và chọn loc theo quy trình trên, chúng tôi thu được 62 dòng khoai lang chuyển gen kháng kanamycin, hiệu quả tái sinh cây chuyển gen đạt 1,79%. Các dòng khoai lang này được phân tích bằng kỹ thuật PCR, lai Southern và đánh giá khả năng bọ hà. Chúng tôi đã thu được 7 dòng khoai lang dương tính với kỹ thuật PCR, 5 dòng mang một bản sao gen chuyển bằng phương pháp Southern, hai dòng khoai lang chuyển gen có mức độ gây hại bởi họ hà, Cylas formicarius, thấp hơn 1,31 – 1,35 lần so với đối chứng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42347
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.