Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42349
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Quốc Pháp-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Ngọc Diễn-
dc.date.accessioned2021-01-13T01:25:18Z-
dc.date.available2021-01-13T01:25:18Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3492-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42349-
dc.description.abstractNăm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Việc Đảng ra đời là bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng khoảng về đường lối cứu nước, lực lượng lãnh đạo cách mạng. Sự ra đời của Đảng là kết quả quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Nguyễn Ái Quốc để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức để thành lập Đảng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Giáo dục Lý luận;Số 312 .- Tr.61-65-
dc.subjectChủ nghĩa Mác - Lêninvi_VN
dc.subjectĐào tạovi_VN
dc.subjectBồi dưỡng lý luận chính trịvi_VN
dc.subjectNguyễn Ái Quốcvi_VN
dc.titleNhững sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam - những giá trị cần vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.