Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42363
Title: Những mối quan hệ tốt đẹp
Authors: Leung, Ruby
Keywords: Shirou Terashita
Mối quan hệ
Đầu tư
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 12 .- Tr.92
Abstract: giúp các công ty Nhật Bản đương đầu với làn sóng các nhà đầu tư chủ động (activist investors) mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42363
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
308.87 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.