Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42367
Title: Cắt giảm khen thưởng nhân viên năm Covid nên hay không
Keywords: Khen thưởng
Covid-19
Sự cắt giảm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 12 .- Tr.103
Abstract: Đây là câu hỏi đặt ra cho nhiều doanh nghiệp trong quá trình cân đối chi phí hoạt động dưới những áp lực tài chính năm Covid-19. Tuy nhiên theo các chuyên gia, việc bỏ hạng mục khen thưởng sẽ để lại nhiều hệ lụy, mà trước nhất là tác động tiêu cực đến tinh thần làm việc của nhân viên. Do đó thay vì cắt giảm, doanh nghiệp hãy cố gắng tìm một giải pháp vinh danh phù hợp hơn với ngân sách của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42367
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
438.49 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.