Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42385
Title: Vững vàng nhịp điệu
Authors: Huyền Trang
Keywords: Việt Thương Music
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 12 .- Tr.154-155
Abstract: Thế hệ điều hành thứ hai ở Việt Thương Music, công ty phân phối, bán lẻ nhạc cụ và giảng dạy âm nhạc tìm cách mở rộng, khai thác tối ưu hiệu quả và thích nghi với xu hướng công nghệ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42385
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
780.55 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.