Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42390
Title: Biến đổi không gian thiêng trong tổ chức tang tế tại gia đình người Việt đồng bằng Bắc bộ hiện nay
Authors: Bùi, Quốc Linh
Keywords: Biến đổi không gian thiêng
Tang tế gia đình người Việt
Đồng bằng Bắc bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam;Số 05 .- Tr.11-20
Abstract: Tác giả Nguyễn Đình Lâm khi nghiên cứu về biến đổi âm nhạc trong tang lễ ở khu vực tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra rằng: “Ở khu vực vùng văn hóa Kinh Bắc có tồn tại 4 trò diễn trong tang lễ bao gồm: Mục Liên - Thanh Đề, Nhị thập tứ hiếu, Chèo đò giáo ngựa, Chú Tàu nghe kèn. Tuy nhiên, bốn làn điệu này chỉ còn nằm trong trí nhớ của một số nghệ nhân, còn trong nghi thức tang lễ hiện rất ít sử dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42390
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.