Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42392
Title: Vấn đề nữ quyền trên tạp chí Từ bi âm (1932-1945)
Authors: Lê, Tùng Lâm
Keywords: Vấn đề nữ quyền
Trên tạp chí Từ bi âm (1932-1945)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam;Số 05 .- Tr.28-37
Abstract: Nửa đầu thế kỷ XX, trong xã hội Việt Nam, người phụ nữ cả đời bị coi là kẻ “vị thành niên”(l), không có quyền tự quyết định số phận của mình. Khi tiếp xúc với văn minh phương Tây, tình hình đã dần dần được cải thiện, đặc biệt ở những nơi thành thị, song đa phần vẫn chỉ là hình thức. Do không được xã hội công nhận nên nhiều người phụ nữ tuy gánh vác kinh tế gia đình nhưng vẫn phải mang tiếng “không tự nuôi lấy mình được, phải nhờ về người khác nuôi cho, vậy nên người đàn ông mới lấy cái cách khuyển mã nô lệ mà súc dưỡng”(2). Bây giờ họ đã có chức nghiệp như công nhân, y tá, thư ký, giáo viên, nhà văn, nhà báo...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42392
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.