Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42396
Title: Những tương đồng giữa Sijo và lục bát (trong so sánh với tuyệt cú Haiku)
Authors: Phan, Thị Thu Hiền
Keywords: Nghiên cứu so sánh
Đoản thi/đoản ca Đông Á
Tuyệt cú
Haiku
Sijo
Lục bát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 09 .- Tr.3-14
Abstract: Có lẽ trên thế giới khó tìm được một khu vực nào khác ngoài Đông Á - nơi thơ ngắn, thơ rất ngắn đã được mê chuộng nhiều đến thế: bên cạnh thể tuyệt cú viết bằng Hán tự mà bốn nền văn học cùng chia sẻ thì Korea, Nhật Bản, Việt Nam lại có những thể thơ riêng trong ngôn ngữ, chữ viết riêng của dân tộc mình. Và người ta có thể hình dung là mỗi thể thơ đó trong khi mang đặc điểm chung có tính loại hình, tính khu vực thì đồng thời cũng thể hiện những bản sắc dân tộc độc đáo. Bài viết này đặt bốn thể thơ ngắn Đông Á trong cái nhìn tương chiếu, kết hợp so sánh song song và so sánh ảnh hưởng. Qua khảo sát quá trình hình thành - phát triển, thi luật và cấu tứ, có thể nhận thấy sijo và lục bát có những điểm tương đồng với nhau nhiều hơn so với tuyệt cú và haiku.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42396
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.48 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.