Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42397
Nhan đề: Tương đồng lịch sử văn học Việt - Hàn thế kỷ X - XIV
Tác giả: Nguyễn, Hữu Sơn
Từ khoá: Văn học trung đại Việt Nam
Văn học trung đại Hàn Quốc
So sánh văn học Hàn - Việt
Truyện thiền sư
Liệt truyện Nho giáo
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 09 .- Tr.15-25
Tóm tắt: Tiến trình lịch sử - văn hóa - văn học Việt - Hàn thế kỷ X-XIV không có mối quan hệ trực tiếp nhưng cũng nằm trong quỹ đạo vùng Đông Bắc Á và chịu ảnh hưởng rõ nét của Trung Quốc. Vận dụng phương pháp văn học sử và so sánh, bài viết nhấn mạnh tính tương đồng của quá trình hình thành nền văn học bác học hai dân tộc Việt - Hàn từ giai đoạn khởi đầu, sự du nhập của chữ Hán - văn học Hán thời Ba vương quốc (thế kỷ IV) đến hết thời Koryo (cuối thế kỷ XIV) ở Hàn Quốc với giai đoạn chuyển từ Bắc thuộc (thế kỷ I) đến hết thời Trần (cuối thế kỷ XIV) ở Việt Nam. Nhận diện sự chi phối đời sống tư tưởng, khoa cử, quan niệm thẩm mỹ, tính tương đồng của hiện tượng “tam giáo đồng nguyên” và hệ thống thể loại văn học cơ bản trong văn học hai nước thế kỷ X-XIV: truyện thiền sư, truyện chí quái, liệt truyện Nho giáo, ghi chép lịch sử...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42397
ISSN: 0494-6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.