Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42407
Title: Thi tiên Kim sat Kat - Cuộc đời với thơ
Authors: Nguyễn, Huy Khuyến
Keywords: Kim Sat Kat
Kim Lạp
Trào phúng
Lang thang ba ngàn dặm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 09 .- Tr.50-57
Abstract: Hàn Quốc là những nước có nền văn hóa “đồng văn đồng chủng” Đông Bắc Á nên sáng tác văn học bằng chữ Hán của hai nước rất nhiều. Trong quá trình hội nhập, nhiều tác phẩm thơ văn đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt và tiếng Hàn, từ đó thúc đẩy việc nghiên cứu, giao lưu văn hóa, văn học Hàn - Việt ngày càng phát triển. Bài viết nghiên cứu, giới thiệu Kim Sat Kat và thơ của ông giúp người đọc hiểu thêm về tác giả được người Hàn gọi là “Thi tiên”, sánh ngang các nhà thơ nổi tiếng đời nhà Đường. Các tác phẩm của ông phản ánh bức tranh đa màu về cuộc sống dưới thời mạt kỳ Joseon. Ngoài ra, người đọc còn có thể cảm nhận vẻ đẹp núi Kim Cương hùng vĩ qua nhiều bài thơ miêu tả cảnh núi này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42407
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.