Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42411
Title: Nhân học văn học trước thực tiễn nghiên cứu so sánh văn học dân gian Việt Nam - Hàn Quốc
Authors: Nguyễn, Thị Mai Quyên
Keywords: Nhân học văn học
Văn học dân gian
Văn học so sánh
Việt Nam
Hàn Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 09 .- Tr.106-115
Abstract: Văn học dân gian với đặc trưng nguyên hợp bao hàm trong nó cả cảm thức về đời sống và cảm thức nghệ thuật của dân gian. Với mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc, cảm thức ấy mang một đặc trưng riêng, một cá tính riêng, được diễn đạt bằng những cách thức riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42411
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.