Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42412
Title: Hình tượng người mẹ và tinh thần nhân quyền trong tiểu thuyết Park Wan Suh
Authors: Ngô, Viết Hoàn
Keywords: Park Wan Suh
Nữ quyền
Hình tượng người mẹ
Văn học Hàn Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 09 .- Tr.116-127
Abstract: Park Wan Suh là một trong những tiểu thuyết gia tiêu biểu của văn đàn Hàn Quốc. Từ những năm 80 của thế kỷ XX trở lại đây, bà sáng tác nhiều tiểu thuyết quanh các chủ đề phản ánh chiến tranh 625 Hàn Quốc, vấn đề phân cách Nam - Bắc Triều, vấn đề nữ quyền hay chủ nghĩa tối thượng vật chất như một xu thế nổi bật trong xã hội hiện đại Hàn Quốc,... Trong tiểu thuyết của Park Wan Suh, người ta thấy được những cách tân mới mẻ so với tiểu thuyết truyền thống Hàn Quốc. Những đặc tính của phụ quyền được làm mờ nhạt đến mức tối đa và thông thường được thay thế bằng các hình tượng nữ quyền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42412
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.