Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42414
Title: Giữa truyền thống và hiện đại - Vị trí của tiểu thuyết Hangeul cổ điển trong lịch sử văn học Hàn Quốc
Authors: Kang, Minsoo
Keywords: Giữa truyền thống và hiện đại
Vị trí của tiểu thuyết Hangeul
Cổ điển
Lịch sử văn học Hàn Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 09 .- Tr.142-150
Abstract: Khi làm quen, tìm hiểu về truyền thống văn học của bất cứ dân tộc nào, một nhiệm vụ hết sức quan trọng là phải theo dõi được sự biến đổi của văn tự qua các thời kì lịch sử khác nhau. Đối với một dân tộc châu Âu, người ta có thể bắt đầu với các tác phẩm được viết ra trong thời kì Trung cổ, sau đó nghiên cứu những thay đổi về phong cách, nội dung và các quy ước thể loại trong thời kì Phục hưng, thời kì Khai sáng và thời kỳ hiện đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42414
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.