Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42418
Title: Tố Hữu - Nhà thơ nhịp bước cùng lịch sử
Authors: Mã, Giang Lân
Keywords: Tố Hữu
Cách mạng và kháng chiến
Thơ Việt Nam hiện đại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 10 .- Tr.19-26
Abstract: Nhà cách mạng, nhà thơ tiêu biểu của thơ ca hiện đại Việt Nam. Thơ ông đồng hành với nhịp đi của lịch sử dân tộc trong những năm tháng cách mạng, chiến tranh và hòa bình xây dựng đất nước. Hai giai đoạn sáng tạo, ông đã để lại nhiều bài thơ, câu thơ hay, độc đáo; đánh dấu, khẳng định một tài năng thơ gắn với nhân dân, đất nước. Thơ Tố Hữu có sức sống lâu bền vì đã chạm đến nhiều vấn đề rộng lớn, từ những bài thơ đầu tiên cho đến những vần thơ cuối cùng đều nhất quán một lý tưởng sống cao đẹp. Ông đã để lại một di sản văn hóa quý giá cho đời và cho thơ ca Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42418
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.