Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42419
Nhan đề: Trong công tác kiểm tra, giám sát tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy
Tác giả: Anh Minh
Từ khoá: Lãnh đạo
Cấp ủy
Kiểm tra
Giám sát
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.13-15
Tóm tắt: Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ qua cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện U Minh (Cà Mau) đã luôn quan tâm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Nhờ đó, hoạt động kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới; chất lượng, hiệu quả, hiệu lực trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được nâng lên rõ rệt; số đảng viên, tổ chức đảng phải xử lý kỷ luật giảm so với nhiệm kỳ trước, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, tạo động lực để Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42419
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.