Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42442
Title: Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và lý luận thực tiễn nghệ thuật
Authors: Bùi, Như Hải
Keywords: Đường lối văn hóa
Văn nghệ của Đảng
Lý luận thực tiễn nghệ thuật
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 10 .- Tr.104-110
Abstract: Nếu tính từ năm 1995 - tập tiểu luận - phê bình văn học đầu tay Văn chương và tác giả ra đời cho đến nay vừa tròn 25 năm, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thiện đã xuất bản được 9 tác phẩm in riêng và 37 tác phẩm chủ biên. Trong đó, hướng nghiên cứu về đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng được Nguyễn Ngọc Thiện theo đuổi, dành nhiều tâm huyết, trí lực nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42442
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.