Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42453
Title: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở huyện Long Mỹ tỉnh HG trong giai đoạn hiện nay
Authors: Phan, Thị Phương Anh
Huỳnh, Văn Đấu
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn với đề tài “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang hiện nay” đã nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang
Description: 69 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42453
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
821.44 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.