Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42456
Title: Phát huy vai trò của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu đối với phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Authors: Phan, Thị Phương Anh
Lê, Huỳnh Lam
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn với đề tài “Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu đối với phát triển kinh tế - xã hội hiện nay” đã nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong vấn đề phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu đối với phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay
Description: 72 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42456
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
832.73 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.