Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42462
Title: sản xuất chế phẩm vi sinh cố định đạm cho cây lúa từ vi khuẩn Burkholderia kururiensis CM1
Authors: PGS. TS. Ngô Thanh Phong
Ngô Gia Lâm
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: “Sản xuất chế phẩm vi sinh cố định đạm cho cây lúa từ vi khuẩn Burkholderia kururiensis CM1” được thực hiện nhằm khảo sát quá trình sản xuất chế phẩm sinh học dạng lỏng ở quy mô phòng thí nghiệm. Từ đó tiếp tục nghiên cứu phát triển quy mô sản xuất cũng như khảo sát hiệu quả của chế phẩm đối với cây lúa.Từ dòng vi khuẩn Burkholderia kururiensis CM1, sau 120 giờ nuôi cấy đề tài đãxác định được thời gian nhân mật số tối ưu bằng ống nghiệm và chai 1.000 mL. Bêncạnh đó, đề tài khảo sát được thời gian tồn trữ bước đầu của chế phẩm với chất bảoquản là CMC và xác định lượng đạm tổng hợp được theo con đường sinh học trong 3tháng tồn trữ. Bước đầu cho các nghiên cứu sâu hơn về thời gian tồn trữ, đa dạng chấtmang và chất bảo quản, hiệu quả của chế phẩm khi ứng dụng vào thực tế.
Description: 43tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42462
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
895.64 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.