Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42480
Title: Mùa Xuân nhớ về dược sĩ thời xa xưa
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Mùa Xuân
Dược sĩ
Thời xa xưa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 614 .- Tr.05-06
Abstract: Lang thang trên mạng, tác giả gặp được nhiều bài viết hay về cuộc đời của những người hành nghề y dược, đặc biệt thuộc giới Dược mà tác giả là một thành viên trong đó. Xin được phép ghi lại những điều đã đọc về một số dược sĩ ở thời xa xưa. Chúng ta đọc để biết việc hành nghề dược thời nay rất khác thời xa xưa ấy và có lắm điều giúp cho “ôn cố tri tân”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42480
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.