Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42480
Nhan đề: Mùa Xuân nhớ về dược sĩ thời xa xưa
Tác giả: Nguyễn, Hữu Đức
Từ khoá: Mùa Xuân
Dược sĩ
Thời xa xưa
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 614 .- Tr.05-06
Tóm tắt: Lang thang trên mạng, tác giả gặp được nhiều bài viết hay về cuộc đời của những người hành nghề y dược, đặc biệt thuộc giới Dược mà tác giả là một thành viên trong đó. Xin được phép ghi lại những điều đã đọc về một số dược sĩ ở thời xa xưa. Chúng ta đọc để biết việc hành nghề dược thời nay rất khác thời xa xưa ấy và có lắm điều giúp cho “ôn cố tri tân”.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42480
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.