Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42488
Nhan đề: Truyện Kiều với tư cách là một hiện tượng văn hóa
Tác giả: Trần, Thị An
Từ khoá: Truyện Kiều
Văn hóa hàng ngày văn hóa phổ dụng
Văn hóa đại chúng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 11 .- Tr.10-21
Tóm tắt: Trong văn học Việt Nam, hiếm có một tác phẩm văn học nào được đọc theo nhiều cách và được sử dụng với nhiều mục đích như Truyện Kiều: trong các hoạt động phê bình văn học, trong nhà trường, trong các thực hành văn hóa hàng ngày và trong các bài phát biểu chính thức của các chính trị gia Việt Nam và quốc tế. Luân chuyển liên tục trong các bối cảnh văn hóa, được biểu đạt đa dạng bởi các chủ thể văn hóa, nghĩa của Truyện Kiều liên tục được đắp bồi, sức sống của Truyện Kiều không ngừng được tăng lên. Có thể nói mà không sợ quá rằng, Truyện Kiều đã trở thành một phần của đời sống người dân Việt.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42488
ISSN: 0494-6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.68 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.