Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42488
Title: Truyện Kiều với tư cách là một hiện tượng văn hóa
Authors: Trần, Thị An
Keywords: Truyện Kiều
Văn hóa hàng ngày văn hóa phổ dụng
Văn hóa đại chúng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 11 .- Tr.10-21
Abstract: Trong văn học Việt Nam, hiếm có một tác phẩm văn học nào được đọc theo nhiều cách và được sử dụng với nhiều mục đích như Truyện Kiều: trong các hoạt động phê bình văn học, trong nhà trường, trong các thực hành văn hóa hàng ngày và trong các bài phát biểu chính thức của các chính trị gia Việt Nam và quốc tế. Luân chuyển liên tục trong các bối cảnh văn hóa, được biểu đạt đa dạng bởi các chủ thể văn hóa, nghĩa của Truyện Kiều liên tục được đắp bồi, sức sống của Truyện Kiều không ngừng được tăng lên. Có thể nói mà không sợ quá rằng, Truyện Kiều đã trở thành một phần của đời sống người dân Việt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42488
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.