Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42489
Title: Kim Vân Kiều Truyện ở Nhật Bản
Authors: Đoàn, Lê Giang
Keywords: Kim Vân Kiều truyện
Thông tục Kim Kiều truyện
Phong tục Kim ngư truyện
Truyện Kiều
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 11 .- Tr.22-36
Abstract: Do sự nổi tiếng của Truyện Kiều mà hai chục năm trở lại đây Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân cũng được các học giả Đông Á nghiên cứu khá nhiều. Kim Vân Kiều truyện có ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, nhưng giới nghiên cứu trong nước mới nghiên cứu kĩ Kim Vân Kiều truyện ở Việt Nam, nghiên cứu một chừng mực nhất định Kim Vân Kiều truyện ở Trung Quốc, mà chưa tập trung vào sưu tầm tư liệu cũng như nghiên cứu Kim Vân Kiều truyện ỏ' Nhật Bản. Bài viết này đi sâu tìm hiểu Kim Vân Kiều truyện ở Nhật Bản: sự du nhập, các văn bản hiện có, ảnh hưởng của nó đối với Nhật Bản và ý nghĩa đối với việc nghiên cứu Truyện Kiều ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42489
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.