Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42509
Title: Công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở Việt Nam và định hướng giải pháp thích ứng
Authors: Nguyễn, Văn Tỉnh
Keywords: Hạn hán
Thiếu nước
Xâm nhập mặn
Giải pháp ứng phó với hạn hán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 390 .- Tr.11-19
Abstract: Hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn là các loại hình thiên tai xảy ra tương đối thường xuyên tại Việt Nam. Trong thời gian gần đây, các hiện tượng này diễn biến phức tạp với mức độ ngày càng nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, gây ra thiệt hại không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt tại khắp các khu vực trên cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42509
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.