Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42537
Title: Giải độc methanol
Authors: Nguyễn, Văn Liêm
Keywords: Methanol
Giải độc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 614 .- Tr.08-09
Abstract: Gần đây, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị đã cứu sống một bệnh nhân bị ngộ độc rượu bằng cách truyền 5 lít bia vào dạ dày. Thông tin này ít nhiều gây ngộ nhận, rằng có thể yên tâm “nhậu”, uống rượu thoải mái, nếu lỡ ngộ độc (say) thì uống thêm bia vào ắt… sẽ khỏi, mà không chú ý rằng bệnh nhân ngộ độc rượu ở Quảng Trị chính xác là ngộ độc methanol có trong rượu uống. Bài viết giải thích rõ nguyên nhân gây ngộ độc rượu cũng như chế giải độc methanol để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42537
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.