Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42556
Title: Atisô
Authors: Phạm, Bách Cúc
Keywords: Atisô
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 614 .- Tr.15
Abstract: Các đặc tính của Atisô như: lợi gan, lợi tiểu, lợi thận, tốt cho tiêu hóa và các đặc tính khác của Atisô. Với những đặc tính trên, Atisô có thể coi như một dược thảo ngăn ngừa sự lão hóa tế bào.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42556
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
597.51 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.