Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42568
Title: Những tiến bộ trong nghiên cứu phòng chống HIV/AIDS
Authors: Phạm, Văn Tất
Keywords: Tiến bộ
Nghiên cứu
Phòng chống
HIV/AIDS
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 614 .- Tr.18-19
Abstract: Sau 35 năm phát hiện HIV, HIV/AIDS ở các nước phát triển đã trở thành một bệnh mãn tính và có thể ngăn ngừa. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa thể chữa lành bệnh AIDS.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42568
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.