Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42568
Nhan đề: Những tiến bộ trong nghiên cứu phòng chống HIV/AIDS
Tác giả: Phạm, Văn Tất
Từ khoá: Tiến bộ
Nghiên cứu
Phòng chống
HIV/AIDS
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 614 .- Tr.18-19
Tóm tắt: Sau 35 năm phát hiện HIV, HIV/AIDS ở các nước phát triển đã trở thành một bệnh mãn tính và có thể ngăn ngừa. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa thể chữa lành bệnh AIDS.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42568
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.