Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42571
Title: Những sáng kiến y khoa được mong đợi trong năm 2019
Authors: Bùi, Minh Trạng
Keywords: Sáng kiến y khoa
Năm 2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 614 .- Tr.20-22
Abstract: Hàng năm Cleveland Clinic đều tổ chức hội nghị các chuyên gia nhằm đưa ra các sáng kiến y khoa dự kiến được mong đợi nhất trong năm mới. Vừa qua, các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan y tế đã họp lại bình chọn ra 10 vấn đề được kỳ vọng trong năm mới 2019, theo thứ tự từ quan trọng đến ít quan trọng hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42571
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.