Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42589
Title: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
Authors: Bùi, Xuân Dũng
Nguyễn, Thị Hà Phương
Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Kiều, Thúy Quỳnh
Trương, Tất Đơ
Keywords: Bản đồ sạt trượt lở
Huyện Tam Đường
Lớp phủ thực vật
Sạt trượt lở
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 390 .- Tr.103-111
Abstract: Nghiên cứu này nhằm đánh giá được thực trạng, mức độ và nguy cơ sạt trượt lở đất từ đó đề xuất được một số giải pháp giảm thiểu nguy cơ sạt trượt lở đất trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Nghiên cứu đã tiến hành điều tra, đánh giá một số điểm sạt ngoài thực địa, phỏng vấn người dân cùng cán bộ địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Trong năm 2018, trên toàn địa bàn huyện có 84 điểm sạt trượt lở đất với quy mô dao động từ 15,96 m³ đến 40.968,75 m³. Sạt trượt lở đã gây ra thiệt hại lớn cả về người và kinh tế tại địa phương; (2) Mức độ sạt trượt lở đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố, trong đó các nhân tố chủ đạo như lượng mưa, độ dốc, loại đất, đặc điểm bề dày tầng đất và lớp phủ thực vật (tầng cây bụi, thảm tươi và lớp thảm mục); (3) Khu vực có nguy cơ sạt lở chiếm 7,4% diện tích huyện Tam Đường, do đó cần có các giải pháp kỹ thuật và quy hoạch phù hợp để ứng phó và giảm thiểu nguy cơ sạt trượt lở cho các khu vực trọng điểm ở địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42589
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.