Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42590
Title: Tăng cường hợp tác đào tạo gắn với doanh nghiệp cho sinh viên ngành kinh tế và ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Authors: Hồ, Thị Hiền
Đặng, Thị Thảo
Trần, Thị Thanh Hường
Bành, Thị Vũ Hằng
Keywords: Tăng cường
Hợp tác đào tạo
Doanh nghiệp
Sinh viên
Kinh tế
Quản trị kinh doanh
Đại học
Nghệ An
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 578 .- Tr.102-104
Abstract: Hiện nay, chương trình đào tạo của các ngành của trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã được thiết kế theo hướng giúp người học được thực hành, tiếp cận các nghiệp vụ cụ thể nhiều hơn. Ngành Kinh tế và ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) có nhiều môn học tính ứng dụng cao nhưng vì thời lượng học lý thuyết nhiều nén sinh viên (SV) chưa có cơ hội được thực hành nhiều. Điều này vừa không khuyến khích sv nghiên cứu thực tế, làm giảm đi năng lực thực hành của sv, còn làm cho các SV cũng bị hạn chế cơ hội tìm việc làm khi ứng viên tốt nghiệp khác có năng lực thực hành tốt hơn.Do đó, nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp (DN)cho sv ngành Kinh tế và ngành QTKD trường Đại học Kinh tế Nghệ An là giải pháp giúp cho sv tiếp cận công việc tốt hơn sau khi được tuyển dụng, qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo của Nhà trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42590
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.