Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42623
Title: Bữa ăn của tương lai
Authors: Nguyễn, Văn Thông
Keywords: Bữa ăn
Tương lai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 614 .- Tr.26
Abstract: Vào năm 2050, dân số trái đất sẽ là 10 tỉ người. Tìm ra nguồn protein mới để nuôi sống chừng ấy con người là một thách thức lớn đối với các nhà khoa học và công nghiệp. Dự đoán bữa ăn của tương lai sẽ là: côn trùng, lúa mì, thịt trong ống nghiệm của thung lũng silicon.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42623
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
680.78 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.