Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42624
Title: Tác động của thu hồi đất đến sinh kế của hộ gia đình tại thành phố Lào Cai
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Biên giới
Đô thị hóa
Sinh kế
Thành phố Lào Cai
Thu hồi đất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 06 .- Tr.44-51
Abstract: Bài viết tìm hiểu những tác động của việc thu hồi đất để mở rộng thành phố Lào Cai đến sinh kế các hộ gia đình, nhất là đối tượng phụ nữ bị mất đất. Những hộ gia đình có sinh kế phụ thuộc vào hoạt động nông nghiệp chịu nhiều tác động tiêu cực do thu hồi đất. Sự chuyển đổi của người nông dân mất đất sang các hình thức sinh kế mới nhiều gặp trở ngại do trình độ học vấn, độ tuổi, giới tính. Do đó, thu nhập của một số hộ gia đình sau 5 năm, 10 năm vẫn có xu hướng giảm so với trước khi thu hồi đất, tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ cao hơn nam giới sau khi thu hồi đất. Song, ở một số trường hợp, việc chuyển khu vực sinh sống từ nông thôn sang thành thị là cơ hội tìm kiếm sinh kế mới, tạo đà phát triển kinh tế hộ gia đình. Do vậy, những thách thức của người dân dưới tác động của việc thu hồi đất cần được nhìn nhận khách quan, có giải pháp phù hợp để ổn định đời sống và kinh tế của các gia đình bị ảnh hưởng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42624
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.46 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.