Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42637
Title: Vai trò của đội ngũ chức sắc người Chăm Islam ở vùng biên giới tỉnh An Giang
Authors: Lê, Trần Quyên
Keywords: An Giang
Biên giới
Chức sắc tôn giáo
Dân tộc Chăm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 06 .- Tr.70-79
Abstract: Bài viết trình bày một số nét chính về vai trò của đội ngũ chức sắc người Chăm Islam ở An Giang vốn rất quan trọng đối với đời sống cộng đồng tin theo đạo Isam. Đây là kết quả phân tích tư liệu điền dã tại tỉnh An Giang vào tháng 10 năm 2018 của tác giả, bước đầu đặt mối quan tâm nghiên cứu lâu dài về người Chăm theo đạo lslam ở vùng biên giới trong bối cảnh hiện nay tại Việt Nam nói chung và vùng biên giới Việt Nam - Campuchia nói riêng. Nội dung bài viết, ngoài việc nêu lên những nét chỉnh về vai trò của các chức sắc tôn giáo Chăm Islam vùng biên giới tỉnh An Giang, còn đề cập tới mối quan hệ của cộng đồng Chăm Islam nơi đây với cộng đồng Islam ở Đông Nam Á.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42637
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.