Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42656
Title: Chẩn đoán siêu âm Doppler trong y học
Authors: Phạm, Gia Cường
Keywords: Siêu âm Doppler
Chẩn đoán
Y học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 614 .- Tr.30
Abstract: Siêu âm Doppler là phương pháp quan sát các tế bào chuyển động (chủ yếu là hồng cầu) hoặc bất kỳ sự chuyển động nào khác trong cơ thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42656
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
602.02 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.