Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42657
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Chương-
dc.contributor.authorHồ, Lê Vân Nhi-
dc.date.accessioned2021-01-14T07:04:28Z-
dc.date.available2021-01-14T07:04:28Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42657-
dc.description.abstractNghiên cứu đã được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của phân vô cơ kết hợp với phân bò và vôi đến sinh trưởng và năng suất giống lúa nếp CK92. Thí nghiệm được bố trí ngoài đồng với 4 nghiệm thức, lặp lại 4 lần trong vụ thu đông và đông xuân năm 2019-2020 tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Nghiệm thức đối chứng (NT1): chỉ bón N, P, K; NT2: bón N, P, K và phân bò (10 tấn.ha-1); NT3: N, P, K và vôi (0,5 tấn.ha-1); NT4: N, P, K, phân bò (10 tấn.ha-1) và vôi (0,5 tấn.ha-1). Kết quả cho thấy bón N, P, K, 0,5 tấn vôi và 10 tấn/ha phân bò ủ với nấm Trichoderma trong vụ thu đông cho lúa nếp có tác dụng làm gia tăng khác biệt năng suất nếp 9,8% so với không bón. Bón 10 tấn/ha phân bò ủ bằng Trichoderma liên tục 2 vụ nếp CK92 (thu đông - đông xuân) đã làm tăng số nhánh nếp, số bông/m², số hạt/bông và làm tăng năng suất lúa nếp CK92 ở vụ đông xuân 19,2% so với không bón, nhưng chưa tăng khối lượng 1000 hạt.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 391 .- Tr.46-52-
dc.subjectNăng suất và yếu tố cấu thành năng suấtvi_VN
dc.subjectNếp CK92vi_VN
dc.subjectPhân bòvi_VN
dc.subjectTrichodermavi_VN
dc.subjectVôivi_VN
dc.titleẢnh hưởng bón phân bò và vôi đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lúa nếp CK 92 trong vụ thu đông và đông xuân năm 2019-2020 tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giangvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.