Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42661
Title: Ảnh hưởng của phân bón và độ cao trồng đến năng suất, hàm lượng tinh dầu của gừng gió (Zingiber zerumbet Smith) tại Núi Cấm, An Giang
Authors: Nguyễn, Hữu Thanh
Nguyễn, Thị Mỹ Bình
Trịnh, Hoài Vũ
Phạm, Văn Quang
Nguyễn, Thị Phong Lan
Nguyễn, Thị Thanh Xuân
Keywords: Độ cao trồng
Gừng gió
Phân bón
Tinh dầu
Zezumbone
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 391 .- Tr.53-58
Abstract: Gừng gió (Zingiber zerumbet Smith) là một cây hoang dại, thường mọc ở độ cao 300 m và 500 m trên núi Cấm, tỉnh An Giang. Nghiên cứu thực hiện để xác định ảnh hưởng của phân bón và độ cao trồng đến năng suất và hàm lượng các hoạt chất, đặc biệt là zerumbone. Kết quả cho thấy, công thức bón (tính cho 1 ha) 1 tấn phân hữu cơ và phân bón hóa học 110 kgN-30 kgP₂O₅- 100 kgK₂O có năng suất củ cao nhất, đạt 6,1 tấn/ha khác biệt có ý nghĩa với công thức không bón phân (2,8 tấn/ha) và công thức chỉ bón phân hữu cơ (4,0 tấn/ha). Tuy nhiên, trồng gừng gió ở các độ cao khác nhau cho năng suất củ không khác biệt. Hàm lượng zerumbone của gừng gió trồng ở khu vực chân núi đạt 29,44%, ở độ cao 300 m và 500 m lần lượt là 25,2% và 27,0 %. Kết quả nghiên cứu cho thấy cây gừng gió có thể di chuyển xuống trồng ở vùng chân núi Cấm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42661
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.