Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42664
Title: Mối liên quan giữa áp lực hậu môn trực tràng với kết quả điều trị táo bón chức năng ở trẻ em
Authors: Lương, Thị Minh
Nguyễn, Thị Việt Hà
Chu, Thị Phương Mai
Keywords: Áp lực hậu môn trực tràng
Mạn tính
Táo bón chức năng
Trẻ em
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 131, Số 07 .- Tr.113-119
Abstract: Táo bón thường gặp ở trẻ em, với phần lớn các trường hợp là táo bón chức năng. Nghiên cứu theo dõi đọc 41 trẻ  6 tuổi bị táo bón mạn tính chức năng theo tiêu chuẩn Rome IV. 32 trẻ đáp ứng điều trị tốt (78%) và 9 trẻ đáp ứng không tốt (22%). Áp lực nghỉ trung bình của hậu môn trước điều trị là 66,1 ± 16,7 mmHg, giảm xuống 59.4 ± 13,3 mmHg sau điều trị (p < 0,001). Nhóm có kết quả điêu trị không tốt có áp lực nghỉ của hậu môn cao hơn so với nhóm có kết quả điều trị tốt (p < 0,001). Áp lực nghỉ hậu môn không có giá trị tiên lượng kết quả điều trị táo bón chức năng với diện tích dưới đường cong ROC (AUC) là 0,073 (95% CI: 0,0001 - 0.21). Áp lực hậu môn trung bình khi rặn trước điều trị là 50,1 ± 21,2 mmHg, giảm xuống 44.1± 20,9 mmHg sau điều trị: áp lực trực tràng trung bình khi rặn trước điều trị là 71 ± 13,5 mmng, tăng lên 74,1 ± 13,5 mmHg sau điều trị (p > 0,05). Áp lực trục tràng khi rặn có giá trị tiên lượng đối với kết quả điều trị táo bón chúc năng với điểm ngưỡng để phân tách giữa nhóm có kết quả điêu trị tốt và không tốt là 61 mmHg. Cần có thêm các nghiên cứu có cỡ mẫu lớn hơn về mối liên quan giữa áp lực hậu môn trục tràng với kết quả điêu trị táo bón chúc năng ở trẻ em, từ đó giúp đưa ra các biện pháp điều trị thích hợp cho trẻ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42664
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.