Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42708
Title: Nghiên cứu lựa chọn hỗn hợp giá thể bầu và dinh dưỡng cho sản xuất cây dưa lưới ứng dụng công nghệ cao ở các tỉnh phía Bắc
Authors: Đoàn, Xuân Cảnh
Nguyễn, Đình Thiều
Nguyễn, Thị Hải Yến
Đoàn, Thị Thanh Thúy
Trịnh, Thị Lan
Keywords: Sản xuất công nghệ cao
Dinh dưỡng và giá thể
Cây dưa lưới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 392 .- Tr.19-23
Abstract: Nhằm hoàn thiện công nghệ sản xuất cây dưa lưới trồng trong nhà màng, nhà lưới ở các tỉnh phía Bắc, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã nghiên cứu, đánh giá một số hỗn hợp giá thể bầu và dinh dưỡng trong sản xuất cây dưa lưới ứng dụng công nghệ cao (CNC) năm 2019. Kết quả nghiên cứu đã xác định được hỗn hợp giá thể thích hợp là: 10% đất phù sa + 90% xơ dừa hoặc giá thể Peatman nhập từ Hà Lan. Về dinh dưỡng, sử dụng hỗn hợp: 100 kg NPK Haifa 21-11-21- 2SW + 600 kg phân NPK Haifa: 19-19-19 + 300 kg MgSO₄+50 kg Ca(NO₃)₂, cung cấp cho cây với liều lượng: 0,2 kg/1000 cây, 1,0 lít nước/cây/ngày (từ 1-10 ngày sau trồng); 0,5 kg/1000 cây, 1,5 lít nước/cây/ngày (từ 11-20 ngày); 1,0 kg/1000 cây, 2,5 lít nước/cây/ngày (từ 21- 30 ngày); 2,0 kg/1000 cây, 2,5 lít nước/cây/ngày (từ 31-66 ngày) và 1,5 kg/1000 cây, 2,0 lít nước/cây/ngày (từ 66- thu hoạch) đạt hiệu quả cao nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42708
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.