Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42711
Title: Tối ưu hóa điều kiện trích ly anthocyanin từ vỏ hành tím (Allium ascalonium L.) sử dụng phương pháp đáp ứng bề mặt
Authors: Trần, Phương Chi
Lê, Thế Tâm
Hoàng, Thị Lệ Hằng
Trần, Đình Thắng
Keywords: Allium ascalonium L
Vỏ hành tím
Tối ưu hóa
Trích ly
Anthocyanin
Kháng oxy hóa
IC50
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 392 .- Tr.24-30
Abstract: Vỏ hành tím (Allium ascalonium L) là nguồn phụ phẩm có hoạt tính chống oxy hóa cao. Trong nghiên cứu này, chất màu anthocyanin trong vỏ hành tím được chiết tách bằng dung môi hữu cơ là etanol với sự hỗ trợ của sóng siêu âm. Các điều kiện để chiết anthocyanin được nghiên cứu theo 4 yếu tố sau: nhiệt độ, pH, tỷ lệ dung môi/nguyên liệu và thời gian, sử dụng phương pháp đáp ứng bề mặt. Hàm lượng anthocyanin thu được là 39,913 ± 0,217 mg/100 g nguyên liệu trong các điều kiện tối ưu: nhiệt độ 55°C, pH 3,44, thời gian 44 phút, tỷ lệ dung môi/nguyên liệu là 19,42 ml/g. Dịch chiết từ vỏ hành tím có khả năng chống oxy hóa ở mức trung bình (IC50 = 49,824 µg/mL) so với mẫu đối chứng vitamin C (IC50= 16,567 µg/mL) ở các nồng độ thử nghiệm. Những kết quả trên đã cho thấy dịch chiết từ vỏ hành tím có thể được coi là một nguồn hoạt chất sinh học tiềm năng để phát triển các loại thực phẩm chức năng hoặc dược phẩm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42711
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.