Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42734
Title: Đa dạng họ Long não (Lauraceae) ở Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An
Authors: Lê, Thị Hương
Nguyễn, Tiến Cường
Phạm, Thị Như Quỳnh
Nguyễn, Công Trường
Lê, Thị Hồng
Đỗ, Ngọc Đài
Keywords: Đa dạng
Họ Long não
Vườn Quốc gia Pù Mát
Nghệ An
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 392.- Tr.60-66
Abstract: Kết quả nghiên cứu họ Long não (Lauraceae) ở Vườn Quốc gia (VQG) Pù Mát, tỉnh Nghệ An, đã xác định được 90 loài, 13 chi, trong đó có 1 chi và 22 loài bổ sung cho danh lục Pù Mát (2017). Các chi đa dạng nhất tại khu vực nghiên cứu là Cinnamomum 25 loài, Litsea 24 loài, Lindera 8 loài. Có 4 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) gồm: Bộp quả bầu dục (Actinodaphne elliptibacca Kosterm.), Vù hương (Cinnamomum balansa Lecomte), Re cam bốt (Cinnamomum cambodianum Lecomte) và Re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn.).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42734
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.