Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42734
Nhan đề: Đa dạng họ Long não (Lauraceae) ở Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An
Tác giả: Lê, Thị Hương
Nguyễn, Tiến Cường
Phạm, Thị Như Quỳnh
Nguyễn, Công Trường
Lê, Thị Hồng
Đỗ, Ngọc Đài
Từ khoá: Đa dạng
Họ Long não
Vườn Quốc gia Pù Mát
Nghệ An
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 392.- Tr.60-66
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu họ Long não (Lauraceae) ở Vườn Quốc gia (VQG) Pù Mát, tỉnh Nghệ An, đã xác định được 90 loài, 13 chi, trong đó có 1 chi và 22 loài bổ sung cho danh lục Pù Mát (2017). Các chi đa dạng nhất tại khu vực nghiên cứu là Cinnamomum 25 loài, Litsea 24 loài, Lindera 8 loài. Có 4 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) gồm: Bộp quả bầu dục (Actinodaphne elliptibacca Kosterm.), Vù hương (Cinnamomum balansa Lecomte), Re cam bốt (Cinnamomum cambodianum Lecomte) và Re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn.).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42734
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.