Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42751
Title: Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sán lá gan lớn (Fasciola sp.) trên bò ở 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thử hiệu quả thuốc tẩy trừ
Authors: Hà, Huỳnh Hồng Vũ
Nguyễn, Hồ Bảo Trân
Nguyễn, Hữu Hưng
Keywords: 
Đồng bằng sông Cửu Long
Sán lá gan lớn
Tỷ lệ nhiễm
Cường độ nhiễm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 392 .- Tr.113-119
Abstract: Qua kiểm tra 5.784 mẫu phân bò, mổ khám 1.572 con bò tại 6 tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và tiến hành thử nghiệm với thuốc triclabendazole để tẩy trừ cho 30 bò nhiễm Fasciola sp. kết quả cho thấy bò tại 6 tỉnh ĐBSCL nhiễm sán lá gan lớn (SLGL) với tỷ lệ nhiễm chung là 20,50%. Bò nhiễm SLGL có khuynh hướng tăng dần theo lứa tuổi, thấp nhất là bò <1 năm (8,24%); kế đến là bò 1-2 năm (19,06%) và cao nhất là bò >2 năm (31,38%). Tỷ lệ nhiễm SLGL ở bò nuôi bán chăn thả (26,74%) cao hơn bò nuôi nhốt (10,55%). Bò nuôi tại ĐBSCL chịu ảnh hưởng tác động của mùa vụ, bò nhiễm SLGL vào mùa khô (26,07%) cao hơn mùa mưa (14,79%). Tỷ lệ nhiễm sán lá gan lớn ở bò nuôi tại ĐBSCL cũng thay đổi theo vùng sinh thái, tỷ lệ nhiễm SLGL ở bò nuôi ở vùng sinh thái nước ngọt (24,14%) cao hơn bò nuôi ở vùng sinh thái nước mặn và lợ (9,01%). Thuốc triclabendazole liều 20 mg/kg thể trọng cho uống một liều duy nhất đều có thể tẩy sạch sán lá gan 100%. Thuốc an toàn và không gây phản ứng phụ trong điều trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42751
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.