Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4282
Title: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên nghề ương giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Đào, Minh Hải
Võ, Nam Sơn
Đặng, Thanh Tùng
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2018, thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 96 hộ dân ương nuôi cá tra giống ở 3 tỉnh Cần Thơ (31 hộ), Đồng Tháp (33 hộ), An Giang (32 hộ) nhằm khảo sát tình trạng sản xuất cá tra giống, sự nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của hộ dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết các hộ ương cá tra giống (92%) đều nhận biết được sự thay đổi của điều kiện thời tiết so với trước đây. Trong đó, sự thay đổi lượng mưa được các hộ nông dân quan tâm nhiều nhất (82%), kế đến là nhiệt độ với 56%. Để ứng phó với sự biến đổi thì có 94% hộ dân chọn cách sử dụng thêm các loại vitamin trộn vào trong thức ăn, 42% chọn sử dụng các loại thuốc và hóa chất. Có 83% hộ nông dân thường xuyên cập nhật các thông tin về thời tiết, 45% hộ dân cập nhật các thông tin cảnh báo sớm về ô nhiễm nguồn nước để có thể đưa ra các biện pháp nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của trang trại. Từ khóa: Cá tra giống, biến đổi khí hậu.
Description: 11 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4282
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
231.26 kBAdobe PDF
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.