Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42887
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng dẫn viên du lịch Bình Định
Authors: Phạm, Thị Bích Duyên
Nguyễn, Chí Tranh
Keywords: Chất lượng nguồn nhân lực
Du lịch
Hướng dẫn viên
Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 09 .- Tr.58-69
Abstract: Nghiên cứu đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực hướng dẫn viên du lịch ở tỉnh Bình Định thông qua các nhóm tiêu chuẩn: phẩm chất đạo đức, phẩm chất trí tuệ và trình độ chuyên môn. Các tiêu chuẩn này được đo lường bằng nhiều yêu tố khác nhau. Kết quả phân tích cho thấy, chất lượng hướng dẫn viên du lịch chưa theo kịp sự phát triển du lịch của tỉnh. Để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, các hướng dẫn viên du lịch cần trung thực và đáng tin cậy, cung cấp dịch vụ đúng cam kết, đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, đồng thời cần nổ lực trau dồi thêm kiến thức, đặc biệt là các quy định về an toàn, cần tăng cường kỹ năng lãnh đạo và quản lý tour, nâng cao khả năng xử lý tình huống và trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường khách du lịch quốc tế thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42887
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.