Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42887
Nhan đề: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng dẫn viên du lịch Bình Định
Tác giả: Phạm, Thị Bích Duyên
Nguyễn, Chí Tranh
Từ khoá: Chất lượng nguồn nhân lực
Du lịch
Hướng dẫn viên
Tỉnh Bình Định
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 09 .- Tr.58-69
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực hướng dẫn viên du lịch ở tỉnh Bình Định thông qua các nhóm tiêu chuẩn: phẩm chất đạo đức, phẩm chất trí tuệ và trình độ chuyên môn. Các tiêu chuẩn này được đo lường bằng nhiều yêu tố khác nhau. Kết quả phân tích cho thấy, chất lượng hướng dẫn viên du lịch chưa theo kịp sự phát triển du lịch của tỉnh. Để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, các hướng dẫn viên du lịch cần trung thực và đáng tin cậy, cung cấp dịch vụ đúng cam kết, đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, đồng thời cần nổ lực trau dồi thêm kiến thức, đặc biệt là các quy định về an toàn, cần tăng cường kỹ năng lãnh đạo và quản lý tour, nâng cao khả năng xử lý tình huống và trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường khách du lịch quốc tế thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42887
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.25 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.40.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.